Palvelut

Palvelut


Prepon Oy:n suunnittelema ja toteuttama projektinhallinta mahdollistaa hankkeelle taloudellisesti, laadullisesti ja aikataulullisesti onnistuneen lopputuloksen.

Rakennuttajakonsulttina Prepon Oy huolehtii rakennushankkeen seuraavista tehtävistä:

Preponin työmaavalvojan avulla varmistetaan rakentamisen laatu kattavasti ja ennakoivasti.

Rakennustyön valvojana Prepon Oy huolehtii seuraavista tehtävistä:

 • työmaan yleisvalvonta
 • turvallisuuden ja ympäristön valvonta
 • teknisen toteutuksen laadunvalvonta
 • taloudellinen valvonta
 • dokumentointi
 • käytönopastuksen valvonta
 • vastaanottotarkastus

Prepon Oy:n haitta-aineasiantuntija tekee tarvittavat tutkimukset ja ohjaa luvanvaraisesti suoritettavien asbesti- ja haitta-aineiden purkutöiden toteuttamista. Prepon Oy:n asbesti- ja haitta-ainekartoittajalla on Eurofins Expert Servicen henkilösertifikaatti.

Asbesti- ja haitta-aineiden asiantuntijana Prepon Oy huolehtii seuraavista tehtävistä:

 • asbesti- ja haitta-aineiden kartoitus ja raportointi
 • purkutöiden suunnittelu
 • purkutöiden ohjaus ja valvonta

Kosteus- ja vahinkotapauksien asiantuntijana Prepon huolehtii seuraavista tehtävistä:

 • rakenteiden kosteusmittaukset
 • betonirakenteiden pinnoitettavuusmittaukset
 • vesivahinkokartoitukset
 • palovahinkokartoitukset

Kiinteistön käytön ja ylläpidon asiantuntijana Prepon huolehtii seuraavista tehtävistä:

 • rakennuksen tai rakennusosan kuntoarviot
 • asiantuntijalausunnot
 • pelastussuunnitelmat